ÁSZF Szervező

Általános Szerződéses Feltételek Szervezők számára

A Szintézis-Net Kft. és a Szervező (Szerződő Felek) közötti uniformizált megállapodás 3 fő részből áll, amelyek a szoftver felhasználására és harmadik fél által biztosított szoftverek (ingyenes) használatára vonatkozó általános szerződéses feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák, valamint a Szintézis-Net Kft. Adatvédelmi Szabályzatát és Süti Szabályzatát.

Az egyes elemek egymástól elválaszthatatlanok és együttesen alkotják a Szerződő Felek közötti megállapodást.

I. Általános Szervezői Szerződéses Feltételek Szervezők számára

1. Meghatározások

 • Szoftver:

A Szintézis-Net Kft. által biztosított szoftvertermék és annak a komponensei, amely a beérkező dokumentumokat (vagy dokumentum képeket) feldolgozva a kinyert adatokat az előre megadott szabályrendszer szerint továbbítja egy másik informatikai rendszerbe.

 • Szolgáltatás:

A „TicketNinja” egy online, felhő alapú szolgáltatás, ami rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenységek informatikai támogatását valósítja meg. A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a rendszerbe történő regisztráció után hozzáférést kap az adminisztrációs felülethez.
A felhasználó az adminisztrációs felületen saját fiókja alatt tetszőleges számú rendezvényt hozhat létre. A rendezvények kezeléséhez további adminisztrátorok meghívása is lehetséges, így a rendszert több felhasználó is menedzselheti. Minden rendezvény saját beállítási lehetőségekkel rendelkezik.
Egy konkrét rendezvény létrehozása során megadhatók az eseménnyel kapcsolatos alapadatok. A rendezvény létrehozása után a szervezési funkciók használatával előadók, helyszínek, programok, fogyasztási cikkek és jegyek is kezelhetők. A jegyekhez programok és fogyasztási cikkek rendelhetők, mely meghatározza, hogy az adott jeggyel rendelkező látogató milyen eseményeken vehet részt, illetve milyen fogyasztási cikkeket vehet igénybe. (A jogosultságok ellenőrzésére a TicketNinja saját mobilalkalmazást biztosít.)

 • Rendezvény:

A Szervező által létrehozott esemény, amelyen a Látogató a Szintézis-Net Kft. által jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatás vehet részt. A rendezvény tartalmáért és annak bármilyen okból történő elmaradásáért a Szintézis-Net Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Szintézis-Net Kft. (Jogosult):

Székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/C., cégjegyzékszám: 08-09-011535, adószám: 13116057-2-08, képviselő: Farkas Paul Andor ügyvezető

 • Szervező (Felhasználó):

Licencvevő: azon Szervezőnek minősülő szervezet, amely letölti és online felületen használja a Szoftver alkalmazásokat, kiegészítőket és eszközöket ide értve mobil alkalmazás és kártyaszerkesztés . A Felhasználó alatt kell érteni a valamennyi jogutódját is.

 • Látogató:

Látogató: az a szerzői jogi törvény szerint felhasználónak minősülő magánszemély, aki online felületen használja a Szintézis-Net Kft. szolgáltatásait, ide értve a Szoftver alkalmazásokat, kiegészítőket és eszközöket.

 • Előadó:

A Szervező által létrehozott rendezvényen vagy eseményen előadást tartó szervezet vagy magánszemély.

 • Licencedíj:

Egyedi Megbízási Szerződés: akkor kerül megkötésre, ha a licencdíjban, vagy bármely más ászf-es rendelkezésben a felek között eltérés lesz.

 • Felhasználás:

Jelen Szervezői Szerződés tárgya a Szoftver Felhasználása, amely a Szoftverhez való hozzáférés, valamint a Szoftver telepítése, letöltése, másolása vagy a Szoftver funkcióinak felhasználásából fakadó bárminemű előnyszerzés értendő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint. A felhasználási jogok alapulhatnak mind elektronikus (Szoftver letöltés), mind nyomtatott dokumentumokon.

2. A szerződés tárgya

A szoftver felhasználásának célja:

Jegyértékesítés

Látogatói adatok begyűjtése (számlázásai adatok, e-mail címek, telefonszám, név) a jelen megállapodás részét képező Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Szervező saját általános szerződési feltételei, valamint adatvédelmi szabályzata alapján.

Üzenetküldési lehetőség a szervezők részéről e-mailen, vagy SMS-ben a rendszeren keresztül

A szervezők által a látogatóktól egyedileg megadott információkról statisztikák készítése

A szervező cégek számára szponzor adatok tárolása a rendszerben (név, logó, web)

A szponzorok a rendszeren keresztül elérhetőség (felület) biztosítása azon látogatók vonatkozásában, akik egy adott előadásra regisztráltak a jegyükkel

A látogatók személyes adatai exportálásának biztosítása

Előadók személyes adatainak bekérése (név, beosztás, social linkek, munkahely, leírás)

3. Felhasználási engedély és korlátok

A Felhasználó Szervező a licenszdíj külön megállapodás alapján történő megfizetésével korlátozott, más szervező számára át nem engedhető felhasználási jogosultságot szerez a Szoftver felhasználására.

A Szoftver átvettnek minősül, amikor a Felhasználó hozzájut a Szoftverhez, amelyhez a https://ticketninja.io elérhetőségen férhet hozzá a regisztrációt követően, felhasználó név és jelszó megadásával.

A jelen Általános Szerződési Feltételek keretében a Szoftverrel átadott szoftverkomponensek, csak a Szerződéssel összhangban, kizárólag a Szoftver részeként használhatóak fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármiféle, ettől eltérő felhasználás szerződésszegésnek minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek kikötéseivel összhangban, a Szintézis-Net Kft. ezúton engedélyezi a Felhasználó számára a Szoftver telepítését és felhasználását. A Szoftver felhasználása nem kizárólagos, és nem átruházható.

A Szoftverbe beletartozik annak a Szintézis-Net Kft. általi bárminemű frissítése, javítása, módosítása, átdolgozása, vagy kiegészítése, amelyet saját honlapján tesz elérhetővé a végfelhasználók számára, azonban nem köteles semmilyen frissítést, javítást, módosítást, átdolgozást, vagy kiegészítést biztosítani a Szoftverhez.

A Szoftver bárminemű, Felhasználó általi felhasználása vagy fejlesztése, amely eredményeképp egy vagy több másik Szoftver termék jön létre, nem érinti a Szintézis-Net Kft. szerzői jogait és szellemi tulajdonjogait a Szoftvernek a jelen Általános Szerződési Feltételekben érintett alkalmazásai vonatkozásában.

A Felhasználó nem jogosult a Szintézis-Net Kft. értesítése nélkül, illetve a Szoftver Licensz díj megfizetése nélkül a Szoftvert újrakonfigurálni vagy módosítani abból a célból, hogy annak meglévő elemeit vagy funkcióit aktiválja.

A Felhasználó (i) a Szintézis-Net Kft. jogait indokolatlanul sértő vagy a Szoftver rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem fejtheti vissza, dekompilálhatja, fordíthatja le vagy bonthatja elemeire a Szoftvert részlegesen vagy teljesen; (ii) a Szintézis-Net Kft. jogait indokolatlanul sértő vagy a Szoftver rendeltetésszerű működését akadályozó módon nem módosíthatja, vagy hozhat létre, illetve használhat fel részlegesen vagy teljesen a Szoftver alapján készült derivatív (a Szoftveren, mint előképen alapuló) munkákat; (iii) nem hozhatja forgalomba a Szoftver másolati példányait; (iv) nem távolíthatja el a Szoftverről az azon/abban található tulajdonosi, gyártói tájékoztatókat és címkéket; valamint (v) nem értékesítheti tovább, adhatja lízingbe vagy bérbe, ruházhatja át, adhatja allicenciába, vagy adhat át más módon a Szoftverre vonatkozó jogokat; (vi) nem használhatja fel a Szoftvert ügyfelénél/vásárlójánál vagy partnerénél; (vii) nem telepítheti át a Szoftvert másik készülékre a Szintézis-Net Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül; (viii) nem használhatja fel a Szoftvert törvénytelen módon, törvénytelen célokra vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel bármilyen módon ellentétesen; (ix) nem teheti közzé teljesítmény teszt eredményét a Szintézis-Net Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, illetve anélkül, hogy a Szintézis-Net Kft. a Felhasználó módszertanát meg ne vizsgálta volna. A jelen szakasz bárminemű megsértése a Felhasználó a Szoftverre kapott felhasználási jogának azonnali megszüntetését és a Felhasználóval szemben indítandó kártérítési és/vagy egyéb jogi lépéseket von maga után.

4. Felhasználási jelentések, jogsértések és jogorvoslatok

A Szintézis-Net Kft. fenntartja a jogot, hogy a felhasználás főbb paramétereiről adatokat gyűjtsön, beleértve a szerver IP címeket, domain neveket, és más egyéb információkat, amelyek révén biztosítani kívánja, hogy a Szintézis-Net Kft. termékeit a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően felhasználják.

A Felhasználó köteles teljes és pontos információkat eltárolni, amelyek lehetővé teszik a Szintézis-Net Kft. számára, hogy megvizsgálja és ellenőrizze a Felhasználó fiókjait a Felhasználó Szoftverfelhasználására és más, a jelen Általános Szerződési Feltételek által létrejövő kötelezettségére nézve. A Felhasználó feljogosítja a Szintézis-Net Kft.-t, vagy diszkrecionális döntése alapján egy, a Szintézis-Net Kft. költségén alkalmazott auditort, hogy megvizsgálja a fent említett információkat egy, a normál munkaidő alatti ésszerű időpontban.

Bármely nem engedélyezett felhasználás a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegésének minősül. A Szintézis-Net Kft. fenntartja a jogot, hogy jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követően azonnali jogorvoslatért folyamodjon, úgy, hogy az engedélynélküli felhasználás időpontjában aktuális listaáron a licensz árát ráterhelje a vásárló által korábbi fizetéskor használt hitelkártyára, vagy bármely más módon.

Felhasználó vállalja, hogy nem blokkolja, elektronikusan vagy más módon a jelen Általános Szerződési Feltételek által megkövetelt adatátvitelt. Az adatok bárminemű blokkolása, amely akadályozná a jelen Általános Szerződési Feltételek által megkövetelt adatátvitelt a jelen Általános Szerződési Feltételek megszegésének minősül, és a jelen Általános Szerződési Feltételek azonnali megszűnését vonja maga után.

5. Szellemi tulajdonjogok

A Szoftver a szerzői jogi törvény által védett szerzői műnek minősül, amelynek személyhez fűződő és vagyoni jogi jogosultja a Szintézis-Net Kft. A Szoftver a Szintézis-Net Kft. kizárólagos tulajdona, ide értve a Felhasználó számára licenciába adott (és nem átruházott) másolatot is.

A Szintézis-Net Kft. szavatolja az átadott szoftver jogtisztaságát: azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználó jogainak gyakorlását akadályozná vagy korlátozná, az e kötelezettség megszegéséből eredő követelésekkel szemben a felhasználót köteles kártalanítani.

A Szintézis-Net Kft. és beszállítói kifejezetten nem szavatolnak azért, hogy a szoftver a felhasználó elvárásainak megfelel, vagy hogy a szoftver működése fennakadásoktól, illetve hibáktól mentes.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben a Szintézis-Net Kft. engedélyt ad a Szoftver felhasználására, amely alapján a szellemi alkotással kapcsolatos vagyoni jogokat nem ad a Felhasználó részére.

6. Jogcím

A felek rögzítik, hogy a Felhasználóra semmilyen, a Szoftverrel kapcsolatos szellemi tulajdonjog nem száll át. A Szintézis-Net Kft. a Szoftverre vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jog jogosultja. A Szoftvert a magyarországi szerzői jogi jogszabályok illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodások védik.

7. Ügyfélszolgálati lehetőségek ismertetése, javítás, frissítések

Az e pont alá tartozó kiegészítő szolgáltatások a https://ticketninja.io oldalon érhetők el.

8. Időtartam, megszűnés, megszüntetés

Felhasználás időtartama

A felhasználás időtartama a regisztrációval kezdődik és annak megszűnéséig tart, az ettől eltérő időtartamot a Szintézis-Net Kft. és a Felhasználó közötti egyedi megbízási szerződés állapítja meg.

Szerződés felmondása, indokai, jogkövetkezmények: jelen Általános Szerződési Feltételek akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó a https://ticketninja.io honlapon regisztrál. Az egyedi megbízási szerződés ettől eltérő időpontot is megállapíthat. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontja tartalmaz korlátozó rendelkezéseket a felhasználásra vonatkozóan, annak megsértése esetén a 3. pontban meghatározottaknak megfelelően megszűnhet a szerződés.

A jelen Általános Szerződési Feltételek automatikusan megszűnik, ha a Felhasználó nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásait, vagy nem fizeti meg az egyedi megbízási szerződésben meghatározott esedékes díjat. Ilyen esetekben a Szerződés a Szintézis-Net Kft. külön felszólítása vagy tájékoztatása nélkül is megszűntnek tekintendő. A Felhasználó bármikor felmondhatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szintézis-Net Kft.-nek írásban elküldött felmondási nyilatkozattal. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármilyen megszűnése esetén a Felhasználó köteles a Szoftvert eltávolítani (uninstallálni), valamint annak minden példányát megsemmisíteni, és mindezen feltételek teljesítéséről a Szintézis-Net Kft.-t írásbeli nyilatkozatban értesíteni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek megszüntetése vagy megszűnése nem mentesíti a Felhasználót a Felhasználónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kötelességei teljesítése alól. A Felhasználó megszűnése – függetlenül annak okától – nem képezheti alapját semmilyen, a Szintézis-Net Kft.-vel szemben támasztandó anyagi vagy visszatérítési követelésnek.

A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a Feleknek a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Egyedi Megbízási Szerződés megszűnése előtt teljesített tranzakciókkal kapcsolatos, illetve az az után esetlegesen még fennmaradó kötelezettségeit. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a már megfizetett egyszeri díj és/vagy jutalék nem jár vissza a Szervezőnek A Felek közötti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén továbbá a Felek a megszűnés időpontjától számított 15 napon belül elszámolják egymással a megszűnés, megszüntetés időpontjában még el nem számolt, illetve függőben lévő tranzakciókat.

Rendezvény bármilyen okból történő elmaradása esetén a Szintézis-Net Kft. nem felel a látogatók megvásárolt jegyeinek a visszatérítéséért, illetve a rendszer díját (alapdíj és/vagy jutalék ) sem köteles visszatéríteni.

9. Általános rendelkezések

A Szoftver időnként tartalmazhat a Szoftver licenciába nem adott példányainak használatát korlátozó technológiát. A Szoftver regisztrálásának elmaradása esetén a Szoftver működésképtelenné válhat.

Elválaszthatóság: jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek fennmaradó része változatlanul érvényes marad.

Joglemondás: Bármelyik félnek azon magatartása, amellyel nem szerez érvényt bármely jogának, amelyre a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint jogosult, nem jelenti azt, hogy további vagy jövőbeni jogainak érvényesítéséről is lemondana, kivéve, ha a joglemondás írásban történik.

Szerződésszegés esetén semelyik fél beleegyezése, lemondása vagy elállása, sem közvetlen vagy közvetett módon, nem vonja maga után bármely más, későbbi, bármely fél által elkövetett szerződésszegés esetén való beleegyezést, lemondást vagy elállást, illetve ezekre vonatkozó kötelezettséget.

Irányadó jog: valamennyi, a jelen Általános Szerződési Feltételekből származó, vagy az azzal kapcsolatos vita rendezésére Magyarország joga az irányadó. A Felek vita esetére kikötik a Szintézis-Net Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződés kizárólagossága/módosítások: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek képezi a Felhasználó és a Szintézis-Net Kft. között létrejött teljes megállapodást, és hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával hatályát veszti minden korábbi szerződés – mind írásbeli, mind szóbeli -, valamint minden a Szintézis-Net Kft. és a Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyában megtörtént kommunikáció. A jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag mindkét fél meghatalmazott képviselőjének írásbeli engedélyével javítható, módosítható, vagy egészíthető ki.

A Szintézis-Net Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et saját döntése szerint bármikor egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni az alábbi rendelkezések szerint

 1. b) a jogszabályok, hatósági előírások megváltozása
 2. c) a Szintézis-Net Kft. üzletpolitikája megváltozása
 3. d) az Egyedi Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatással kapcsolatos kockázatok megváltozása,
 4. e) az online fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által alkalmazott szabályok változtatása
 5. g) az Egyedi Megbízási Szerződésből eredő jogviszonyt érintő egyéb változások
 6. h) technológia lényeges változása
 7. i) A Szintézis-Net Kft. fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amennyiben a Szoftver új verzióval frissül. Új verzió kibocsátása esetén a Szintézis-Net Kft-nek jogában áll új licensz feltételeket kikötni.

A Szintézis-Net Kft. jogosult a forgalmat folyamatosan ellenőrizni és a jogszerűtlen, vagy az Egyedi Szerződésbe, illetve a jelen ÁSZF-be ütköző tranzakciók vagy felhasználói magatartás esetén a Szintézis-Net Kft. szolgáltatást azonnal felfüggeszteni. Amennyiben a Szintézis-Net Kft.-nek jogszerűtlen, vagy az Egyedi Szerződés, illetve a jelen ÁSZF-be ütköző magatartás következtében pénzügyi kára keletkezik és ezt a Szervező felé igazolja, – ideértve bárminemű hatósági vagy egyéb bírságot vagy pénzbüntetést is – azt a Szervező köteles a Szintézis-Net Kft.-nek megtéríteni.

Jogfenntartás: A Szintézis-Net Kft. fenntart magának minden, a Jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten át nem ruházott jogot.

II. Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatkezelő, adatkezelés, tárhelyszolgáltatás

1.1 Az Adatkezelő adatai:

Szintézis-Net Kft. (székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 10. 2/22., cégjegyzékszám: 08-09-011535, adószám: 13116057-2-08, képviselő: Farkas Paul Andor ügyvezető)

A Szintézis-Net Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: infotv.) szerinti adatkezelést folytat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság által kiadott adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-112734/2017.

A Szintézis-Net Kft. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely

 1. la) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás);
 2. lb) az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárolás);
 3. lc) az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás);
 4. ld) információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás);
 5. le) alkalmazásszolgáltató;

1.2 A szolgáltatás

A Szintézis-Net Kft. által nyújtott szolgáltatások során gyűjtött személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek a Szintézis-Net Kft. weboldalain és domainjein – ide értve a https://*.ticketninja.io és más oldalakat, aldomaineket és más weboldalakat – elérhető valamennyi szolgáltatás tekintetében fennáll.

2. Adatvédelmi nyilatkozat

2.1 Alkalmazás

Jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján a Szintézis-Net Kft. személyes és nem személyes adatokat kezel, személyes adat az infotv. 3. § 2. pontja az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a nem személyes adat tehát olyan információ, amely személlyel közvetve vagy közvetlenül nem hozható kapcsolatba és/vagy amely nem alkalmas az azonosítására.

3. Személyes adatok.

A Szintézis-Net Kft. a szolgáltatásainak igénybe vétele során személyes adatokat az alábbiak szerint rögzíti:

A Felhasználó által megadott adatok: a szolgáltatások igénybevétele során önkéntesen megadott adatokat, úgy mint a regisztráció, felhasználói kérések, felmérések készítése, a szolgáltatások böngészése vagy egyes részeinek használata során megadott adatokat a Szintézis-Net Kft. rögzíti.

Ilyen személyes adat különösen, de nem kizárólagosan a felhasználó neve, címe, e-mail címe, számlázási adatai vagy más olyan információ, amely alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

A Szervezőktől pénzügyi adatokat is kér a Szintézis-Net Kft, ide értve bankszámlaszámot, hitelkártya számot és lejáratot, számlázási címet, stb., amelyek egy része személyes adat lehet, az egyes fizetések biztosítása érdekében. Ezt meghaladóan, a fizetési szolgáltatások igénybevétele esetén további pénzügyi adatok is szükségesek lehetnek, pl. adószám.

Automatikusan rögzített adatok: a felhasználó számítógépe, mobileszköze és/vagy böngészője által a Szintézis-Net Kft. szolgáltatásaihoz való hozzáférés során automatikusan megküldött adatok, ilyen automatikus adat különösen, de nem kizárólagosan a hozzáférést biztosító eszközre és/vagy böngészőre vonatkozó egyedi azonosító (pl. IP-cím) karakterisztikája a használt eszközről és/vagy böngészőről, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos aktivitás adatai, , a szolgáltatással való kapcsolatra vonatkozó információk, valamint a sütik, illetve a Pixel Tag, Local Shared Objects, Web Storage vagy más hasonló technológiák által gyűjtött adatok. A sütik vagy más technológiák használatára vonatkozó szabályokat a Süti-szabályzat tartalmazza.

A regisztráció során vagy más módon eljuttatott személyes adatokat a Szintézis-Net Kft. összekötheti nem személyes adatokkal (ide értve harmadik fél nem személyes adatait), amely esetben az ilyen módon összekötött adatokat is annak fennállásáig személyes adatként kezeli.

Más forrásból szerzett információ: a Szintézis-Net Kft. személyes adatokat harmadik féltől is szerezhet, ide értve azok weboldalait, a felhasználó bankját, a Szintézis-Net Kft. online fizetési szolgáltatóit.

4. Személyes adatok felhasználása.

A személyes adatokat jelen szabályzattal összhangban gyűjti és használja a Szintézis-Net Kft. az alábbiak szerint:

4.1 Célhoz kötött felhasználás.

Meghatározott cél érdekében átadott személyes adatot csak ennek megfelelően használhatja a Szintézis-Net Kft.

4.2 Hozzáférés és használat.

Amennyiben a felhasználó hozzáférés céljából, vagy valamely szolgáltatás, illetve annak valamely funkciója igénybevételének érdekében ad át személyes adatot, a Szintézis-Net Kft. kizárólag a hozzáférés, illetve a szolgáltatás és annak funkciója elérése érdekében használhatja azt fel, valamint e szolgáltatások vagy funkciók monitorozása miatt.

4.3 Belső üzleti felhasználás.

A személyes adatokat a Szintézis-Net Kft. belső üzleti célból felhasználhatja, ide értve a szolgáltatások tartalmának és funkcióinak elősegítését, a felhasználók igényeinek jobb megértését, a szolgáltatások fejlesztését, a rossz szándékú tevékenységek elleni védelmet és azok azonosítását, a Szerződési Feltételek érvényesítését, a felhasználói fiók támogatását, és az ügyfélszolgálat segítségnyújtását, valamint a szolgáltatások és a Szintézis-Net üzletvitelének általános támogatását.

4.4 Marketing célú felhasználás.

Amennyiben az összhangban van a marketing preferenciákkal, a Szintézis-Net Kft. használhatja a személyes adatokat a felhasználó jövőbeli megkeresésére, a társaság marketing és reklám céljai érdekében, ide értve a szolgáltatásokról és eseményekről való tájékoztatást, amelyek a felhasználó számára érdekesek lehetnek, promóciós és marketing anyagok elkészítését és továbbítását, és a felhasználó számára érdekes tartalom és reklámok szolgáltatás nyújtása során vagy azon kívüli megjelenítését.

A Szervezők jelen szabályzat aláírásával tudomásul veszik, hogy a Szintézis-Net Kft. a rendezvényeken megjelenő résztvevőktől szerzett személyes adatokat is használhatja jelen szabályzat előírásainak megfelelően.

4.5 Szervezői e-mailek.

A Szintézis-Net Kft. lehetővé teszi a Szervezők számára, hogy a felhasználókat e-mailekben keressék meg jelenlegi és jövőbeli eseményeik vonatkozásában, azaz egy rendezvényre való regisztrációval azok szervezői számára elérhető lesz a megadott e-mail cím, azonban a szervezők más forrásból szerzett e-mail címekre is továbbíthatják a szolgáltatáson keresztül az értesítéseiket. Ezen értesítésekre vonatkozó szabályokat az „Elektronikus értesítések” pont tartalmazza.

4.6 Egyéb felhasználási célok.

Amennyiben a Szintézis-Net Kft. a jelen szabályzattal összhangban nem álló módon kívánja a személyes adatokat felhasználni, köteles tájékoztatni a felhasználót a szolgáltatás igénybevétele előtt vagy az alatt, és hozzájárulását kérni az adatok bekérése és azok felhasználása előtt.

5. Személyes adatok közzététele és továbbítása

5.1 Bevételszerzési célú felhasználás kizárása

A Szintézis-Net Kft. semmilyen módon nem értékesíti a személyes adatokat, amely a felhasználóval való együttműködés legfontosabb eleme, azonban a lent szabályozott módon értesítés nélkül, egyes harmadik személyeknek továbbíthatja azokat.

5.2 Üzleti továbbítás.

Üzleti fejlesztések során egyes vagyonelemek vagy a vállalkozás is értékesítésre kerülhet, így abban az esetben, amikor a vállalkozást értékesítik, az mással összeolvad, újraszervezésre kerül vagy azt felszámolják, illetve más hasonló esetekben a személyes adatok is az átruházott vagyonelemek között lehetnek. Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy jogutódlás esetén a személyes adatokat megszerző ugyanolyan feltételek mellett köteles a személyes adatokat kezelni, mint a Szintézis-Net Kft.

5.3 Tulajdonos és leányvállalatok, társult vállalkozások

A Szintézis-Net Kft. jogosult a tulajdonos és leányvállalkozásával, illetve társult vállalkozásaival a jelen szabályzat szerinti célból a személyes adatokat megosztani, amelyek valamennyien kötelesek jelen szabályzat szerinti adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

5.4 Megbízottak, tanácsadók és szolgáltat

A Szintézis-Net Kft. jogosult a számára személyes adatokat feldolgozó partnereinek a személyes adatokat továbbítani egyes üzleti célú funkciók megvalósítása érdekében, de értve a marketing, adatbázis-kezelés, back-up és katasztrófa-helyreállítás, valamint e-mail szolgáltatást végző szerződött vállalkozásokat. E vállalkozásoknak kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges információkat – ideértve a személyes adatokat is – továbbítja a Szintézis-Net Kft.

5.5 Szervezők

Jegy vásárlása vagy regisztráció esetén a Szintézis-Net Kft. az eseményt szervező fél részére továbbítja a személyes adatokat.

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szervező harmadik félnek is továbbíthatja a személyes adatokat, amely az adott esemény létrehozásában működik közre, ide értve a kiállítókat, a promóciós tevékenységet vagy további rendezvények szervezését végző szervezeteket. Ebben az esetben a személyes adatok védelméért a szervező a saját adatvédelmi szabályzata alapján felel, ezért egy eseményre való regisztráció során a felhasználó a szervezőtől kérhet információt arról, hogy személyes adatai a megfelelő védelemben részesülnek-e.

5.6 Online fizetési szolgáltatók

A Szintézis-Net Kft. online fizetés esetén a felhasználó személyes adatait továbbítja a vele szerződésben álló Simplepay szolgáltatónak.

A felhasználó jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szintézis-Net Kft. a felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

5.7 Bírósági és hatósági megkeresés

A Szintézis-Net Kft. köteles vonatkozó döntés alapján bíróságnak és hatóságnak személyes adatokat átadni, amennyiben azt jogszabályi kötelezettség írja elő, jogai védelmében érdekében, a szolgáltatásokkal kapcsolatos rosszhiszemű tevékenység megelőzése miatt, a szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók személyes- vagy a köz védelme érdekében szükséges.

6. Személyes adatok tárolása

A Szintézis-Net Kft. a személyes adatokat maga tárolja, illetve olyan szerződött partnerei, amelyeknek a személyes adatokat a jelen szabályzatnak megfelelő módon adta át. A Szintézis-Net Kft. minden elvárhatót megtesz a szolgáltatás nyújtása során megkapott személyes adatok védelme érdekében, annak érdekében, hogy elkerülje a veszteséget, a rendeltetésellenes használatot, a jogosulatlan használatot és hozzáférést, a gondatlan nyilvánosságra hozatalt, a személyes adatok megváltoztatását és megsemmisítését. A felhasználóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy semmilyen hálózat, szerver, adatbázis, internet vagy e-mail kapcsolat nem lehet esetlegesen felmerülő hibáktól teljesen mentes, ezért személyes adatok közzétételekor erre fokozottan figyelmet kell fordítaniuk.

7. Személyes adatokhoz való hozzáférés, frissítés, javítás és törlés

A felhasználó kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint javítást, frissítést vagy nem megfelelő személyes adatok törlését.

A regisztrált felhasználók a fentieket a fiókba való belépéssel tehetik meg, és a regisztrált és nem regisztrált felhasználók is közvetlenül kérhetik az ügyfélszolgálat segítségét.

A Szintézis-Net Kft. valamennyi megkeresést az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően teljesít.

8. Személyes adatok tárolási ideje

A személyes adatokat a Szintézis-Net Kft. a felhasználó szolgáltatások igénybevételére irányuló regisztrációja alatt tárolja. A regisztráció törlését a felhasználó kérheti. Az ezt meghaladó tartamú adattárolásra az adatvédelmi jogszabályok az irányadók. A személyes adatok törlése esetén is maradhatnak adatok biztonsági mentésben vagy média archívumban, amelyeket jogi, adózási vagy egyéb előírások miatt, illetve jogszerű és igazolható üzleti célból használhat a Szintézis-Net Kft.

9. Sütik, illetve Pixels Tag-ek, Local Shared Objects, Web Storage és egyéb hasonló technológiák

A Süti-szabályzat tartalmazza a sütikkel és más hasonló követő technológiákkal kapcsolatos rendelkezéseket.

10. Választási lehetőségek

A felhasználó a személyes adatai vonatkozásában jogosult az alábbi döntéseket hozni:

10.1 Személyes adatok átadásának korlátozása

A felhasználó személyes adatainak átadása nélkül is böngészheti a szolgáltatásokat (kivéve a személyes adatnak minősülő automatikus adatokat), vagy személyes adatok korlátozásával, azonban személyes adatok átadása nélkül vagy azok korlátozásával a felhasználó a szolgáltatást nem tudja teljes mértékben használni: felhasználói fiók létrehozásához és jegyvásárláshoz szükséges a felhasználó neve, e-mail címe és számlázási adatai.

10.2 Elektronikus értesítések

(a) Szintézis-Net Kft. marketing értesítések

A Szintézis-Net Kft. a Felhasználó marketing-preferenciája alapján küldhet elektronikus leveleket olyan szolgáltatásokról vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eseményekről, amelyekre a Felhasználó regisztrált vagy jegyet vett.

(b) Szervezői értesítések

A szervezők használhatják a szoftverben lévő üzenetküldő funkciót a listájukon szereplő felhasználók irányában, ide értve valamely eseményre regisztrált korábbi megjelenteket is. Az ilyen módon megküldött levelek tartalmát a Szintézis-Net Kft. nem ellenőrzi, azonban a szervezőknek figyelemmel kell lenniük a vonatkozó adatvédelmi szabályozásra is.

(c) Tranzakciók és válaszadás

Egyes elektronikus levelek a felhasználó kérésére küldött válaszlevelek, ilyenek például az eseményen való részvételre vonatkozó megerősítő e-mailek, vagy a felhasználó fiókjának regisztrációját igazoló válaszlevelek, amelyekről leiratkozni nem lehetséges, a felhasználó egyedi kérése alapján sem szűnik meg e funkció.

(d) Adatok visszatartása

A leiratkozási igény feldolgozását a Szintézis-Net Kft. 48 órán belül teljesíti. A Szintézis-Net Kft. az elektronikus kommunikáció teljes kikapcsolását követően is megtartja a személyes adatokat a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, azonban azokat a felhasználóval való kapcsolathoz nem használja. Azok a szervezők, amelyek megkapták a felhasználó személyes adatait, továbbra is kapcsolatba léphetnek a felhasználóval a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően, azonban a Szintézis-Net Kft. rendszerét erre már nem használhatják.

10.3 Követés kikapcsolása

A Szintézis-Net Kft. a felhasználói tevékenységek követésének kikapcsolását nem teszi lehetővé, az erre vonatkozó adatokat a jelen szabályzatban meghatározottak szerint folyamatosan gyűjti.

11. Kizáró feltételek

11.1 Harmadik félnek átadott személyes adatok

A jelen adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket a felhasználó más felhasználók vagy látogatók számára adott át a szolgáltatás használata során, ideértve a szolgáltatás nyilvánosan elérhető felületein közzétett adatait.

11.2 Harmadik fél oldalai

A jelen szabályzatban leírt rendelkezések és eljárások kizárólag a Szintézis-Net Kft. szolgáltatásaira vonatkoznak. A szolgáltatás harmadik fél oldalaira irányító linkeket is tartalmazhat, azonban ezen oldalak tartalmáért és a harmadik fél szabályzataiért és adatvédelmi rendelkezéseiért a Szintézis-Net Kft. felelősséget nem vállal.

11.3 Csoportos személyes adatok

A szolgáltatások fejlesztése, valamint a felhasználói szokások jobb megértése érdekében a Szintézis-Net Kft. az ügyfelei körében gyakran végez felméréseket demográfiai adataik, érdeklődési körük és szokásaik vonatkozásában, a megadott személyes adataikat és más információkat alapul véve. Tekintve az így szerzett információk csoportos gyűjtését és összesített kezelését, amelyek nem alkalmasak az egyes felhasználók személyes azonosítására, a csoportos személyes adatok nem személyes adatoknak minősülnek.

12. Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának joga.

A szolgáltatások és üzleti megfontolások változásának megfelelően felmerülhet az A jelen adatvédelmi szabályzat módosításának szükségessége, ezért a Szintézis-Net Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azt bármikor frissítse vagy módosítsa. A módosításokat a Ticketninja honlapján teszi közzé, illetve szükség esetén e-mail útján vagy a szolgáltatásban jelzett módon értesíti arról a felhasználókat a módosítás hatályba lépésének időpontjával együtt. Amennyiben valamely felhasználó számára a jelzett módosítás nem elfogadható, a felhasználó a szolgáltatást ne vegye igénybe.

III. Süti-szabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen Süti szabályzat meghatározott személyhez kapcsolódó vagy azonosítására alkalmas információkra (személyes adatok) vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a felhasználóktól sütik, pixel tags-ek, local shared objects, web storage és más technológiák formájában ad meg a Szintézis-Net Kft. számára.

Az Adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket jelen szabályzat nem módosítja, az ott rögzített jogokat és kötelezettségeket nem módosítja, változtatja vagy szünteti meg.

A Szintézis-Net Kft. szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó hozzájárul a jelen szabályzatban meghatározott technológiák használatához a személyes és nem személyes adatok vonatkozásában egyaránt, a felhasználó eszközén vagy böngészőjén található információk tárolásához jelen Süti-szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

2. Sütik, Pixel Tags, Local Shared Objects és Web Storage

2.1 Sütik

A süti olyan információegység, amely a web böngészőn található, amikor a felhasználó a szolgáltatáshoz hozzáfér és/vagy azt használja, amely szöveges tartalommal bír és amelyet később vissza lehet olvasni a szolgáltatás üzemeltetője vagy más által. A sütik a böngésző és az egyedi felhasználó felismerését szolgálják.

2.2 Pixel Tag-ek

A pixel tag olyan apró tag vagy grafikus elem, amelyet a szolgáltatáson vagy más weboldalakon, e-mailekben vagy más letölthető anyagban helyeznek el, de nem a számítógépen, mobileszközön vagy böngészőn, kivéve, ha a tartalmat a felhasználó letölti.

2.3 Local Shared Objects

A “local shared object” a sütihez hasonló, azzal a különbséggel, hogy az a számítógépen vagy mobil eszközön tárolódik, de nem a böngészőben, és ez szövegnél többet is tartalmazhat. Ezek irányítása a lentiek szerint más módszert igényel, mint a sütiké.

3. E technológiák kezelése

3.1 Sütik

A sütik egyedi vagy állandó jellegűek lehetnek, azaz csak a böngésző használata idejére vagy azok direkt törlése léteznek. Ezek kezelését a böngészőben lehet beállítani.

3.2 Pixel Tag-ek

A pixel tag nem tárol információt a számítógépen, mobil eszközön vagy böngészőben (bár számítógépen e-mail vagy más letölthető anyag tartalmazhat ilyet) így azt beállítani nem lehet, csak az azt tartalmazó anyag törlésével.

3.3 Local Shared Objects.

Ezeket a számítógép vagy a mobileszköz tárolja, egyedileg lehet beállítani.

3.4 Web Storage.

A web Storage, vagy HTML5 Local Storage ipari-standard adattárolási technológia, amelyet az internet böngészők tartalmaznak, így azok beállításainál lehet ezeket kezelni.

4. A technológiák Szintézis-Net Kft. általi felhasználásának célja

4.1 Alapvető célok

A Szintézis-Net Kft. a fenti techológiákat a szolgáltatás nyújtásához használja, annak részeként, a például a sütik használata az adatforgalom szerverek közötti megfelelő elosztásában segít.

4.2 Teljesítmény mérése és analitika.

A technológiák használata a szolgáltatások monitorozásához és a felhasználói tevékenységek analíziséhez használja a Szintézis-Net Kft. A sütik elhelyezése segít a felhasználói igények szerverekhez való eljutásának és a válasz időtartamának mérésében (b) A/B teszt az új fejlesztések céljából; (c) a szolgáltatás oldalának statisztikai rögzítésében, a felhasználói tevékenységek nyomonkövetésében és annak meghatározásában, hogy a felhasználó honnan veszi igénybe a szolgáltatásokat.

Harmadik fél sütieit a Szervezők viselkedésének fenti teljesítmény mérésében és analitikájában használja fel a Szintézis-Net Kft., ide értve a Google Analytics, Hotjar és Mixpanel szolgáltatásokat. Az ezekről való leiratkozás a harmadik fél szolgáltatási oldalain lehet megtenni: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

4.3 Működés

A technológiák használata által válik lehetővé egyes szolgáltatással kapcsolatos funkciók használata és a felhasználók preferenciáinak rögzítése. Az “emlékezz rám” box bejelentkezéskori kiválasztása olyan állandó süti a böngészőben, amely betölti a felhasználó nevet, más sütik arra alkalmasak, hogy a felhasználó preferenciáit (mint például nyelv vagy földrajzi elhelyezkedés) rögzítse, amellyel a webes alkalmazások sérülékenysége csökkenthető.

5. A fenti technológiák mások általi használata

A fenti sütik és más technológiákat a Szintézis-Net Kft. helyezi el a szolgáltatásaiban (saját sütik) vagy azokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik fél helyezi el (harmadik fél süti), amelyek célja például a harmadik fél saját szolgáltatásainak fejlesztése. Előfordulhat, hogy szervező is használ ilyen vagy ehhez hasonló megoldásokat a rendezvényekre vonatkozó oldalain.